اوراق قرضه

سرمایه گذاری در ترکیه با خرید اوراق قرضه و سهام

 

یکی از روش های سرمایه گذاری در کشور ترکیه علاوه بر خرید ملک و مستغلات ، خرید اوراق قرضه و سهام در این کشور است. هدف دولت ترکیه از این طرح پیشنهــادی، رشد و پیشرفت اقتصادش بود. سرمایه اولیه در این میان، مبلغ ۵۰۰۰۰۰$ (دلار) تعیین گردیده و فردی که قصد سرمایه گذاری در ترکیـه به این روش را دارد، باید این مبلغ را در حساب بانکی خود داشته باشد.

این نوع سرمایه گذاری سرمایه گذار شانس این را دارد که اقامت ترکیه و پاسپورت آن را دریافت کند.

و اما سرمایه گذاری در این روش شرایطی دارد که ما در مطالب آتی به آن میپردازیم.

خرید اوراق قرضه و سهام بانک تحت نظارت وزارت امور خارجه ترکیه انجام می گردد و از شروط اصلـــی و مهم این نوع سرمایه گذاری در جهت دریافت اقامت ترکیه، نگهداری اوراق قرضه خریداری شده به مدت حداقل ۳ سال خواهــد بود. در غیر این صورت اقامت ترکیه به فرد سرمایه گذار تعلـــق نخواهد گرفت. در واقع فرد سرمایه گذار برای به دست آوردن اقامـــت این کشور، به مدت ۳ سال حق خرید و فروش سهام خود را ندارد و وزارت صنایع و فناوری ترکیه بر این گونه سرمایه گذاری نظارت دارد.