ثبت شرکت(اخذپاسپورت و شهروندی)

شرایط و پیش نیازهای اصلی ویزای ثبت شرکت در انگلستان :

با این ویزا یک شرکت خارجی قادر خواهد بود کارمند ارشد خود را به عنوان نماینده برای تاسیس نمایندگی به انگلستان اعزام کند .

برای تقاضای این ویزا شرکت خارجی می بایست در یک طرح تجاری دلایل تاسیس نمایندگی خود در کشور انگلستان را به صورت شفاف توضیح دهند که این طرح تجاری حتما باید دارای توجیح اقتصادی باشد.

ما قادر به تهیه طرح تجاری که مورد تایید اداره مهاجرت باشد هستیم .

اعتبار این ویزا ۳ ساله است و بعد از این مدت به ۲ سال دیگر تمدید می شود. متقاضی پس از ۵ سال می تواند تقاضای اقامت دائم نمایند و بعد از گذشت یک سال از اقامت دائم هم می تواند تقاضای ملیت انگلیسی نماید.

همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال هم می توانند همراه شخص متقاضی در انگلستان زندگی، کار و تحصیل نمایند. لازم بذکر است برای گرفتن این ویزا داشتن مدک زبان در سطح A1 الزامی می باشد .

شخص متقاضی این ویزا فقط اجازه دارد در طول مدت اقامت خود در استخدام شرکت خارجی مادر باشد و شرکت هم بایستی ماهیانه حقوق نماینده خود را پرداخت کند و می بایست مالیات حقوق شخص متقاضی این ویزا فقط اجازه دارد در طول مدت اقامت خود در استخدام شرکت خارجی مادر باشد و شرکت هم بایستی ماهیانه حقوق نماینده خود را پرداخت کند و می بایست مالیات حقوق کارمند به اداره مالیات پرداخت شود. برای اینکه فرد متقاضی موفق به گرفتن اقامت دائم شود، باید قوانین این ویزا را در طول اقامت رعایت کند .

نکته بسیار مهم این ویزا :

شخص نماینده باید حداقل به مدت ۶ ماه در شرکت خارجی با سمت ارشد با داشتن حق تصمیم گیری استخدام بوده باشد و شخص نماینده نباید از عمده سهامداران شرکت باشد، ولی اگر سهم جزئی در حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد داشته باشدقابل انجام می باشد.

اگر صاحب اصلی شرکت با دارا بودن عمده سهام شرکت تمایل به مهاجرت به عنوان نماینده شرکت خود را داشته باشد این کار با تغییرات قانونی در اساسنامه شرکت و واگذاری درصدی از سهام شرکت به سایر سهامداران قابل اجرا خواهد بود .