امارات متحده عربی

خوشبختانه برای گرفتن ویزای توریستی امارات لازم به حضور مسافر در سفارت نیست. امارات، صدور ویزا را به عهده‌ی اداره‌ی مهاجرت و وزارت کار گذاشته است. شما می‌توانید به کارگزار یا آن‌طور که خود اماراتی‌ها می‌گویند، به کفیل این امر را بسپارید. ما در دپارتمان تخصصی اخذ ویزا Vis Global مدارک شما را گرفته و کارهای لازم را انجام می‌دهیم.

انواع ویزای امارات

. امارات چند نوع ویزا برای مسافران صادر می‌کند: ویزای چهارده روزه
یک ماهه
سه ماهه
برای گرفتن هر کدام از این ویزاها می‌توانید با vis global تماس بگیرید.

 

بعد از صدور هر نوع ویزا مسافر ۲ ماه فرصت خواهد داشت وارد خاک امارات شود. اگر در این زمان از ویزا استفاده نکند باید دوباره برای گرفتن ویزا اقدام کند.

در صورتی که اعتبار ویزا تمام شود و شما امارات را ترک نکرده باشید، در ازای هر روز اقامت غیرقانونی صدهزار درهم جریمه می‌شوید.
خوشبختانه شما با هر کدام از ویزاهای توریستی امارات می‌توانید به همه‌ی شهرهای این کشور وارد شوید.

 

مدارک لازم برای ویزای امارات

۱. اسکن رنگی از صفحه اول پاسپورت معتبر
۲. عکس ۴*۶ پشت زمینه سفید رنگی

 

مدت زمان صدور ویزای امارات

صدور هر کدام از ویزاهای امارات شامل چهارده روزه، یک ماهه، سه ماهه‌ی یک بار ورود و سه ماهه‌ی چند بار ورود حدود ۷ تا ۱۰ روز کاری طول می‌کشد.

روز کاری، یک روز بعد از ارائه درخواست و ارسال مدارک آغاز می‌شود. تعطیلات رسمی و تعطیلات سفارت هم به این زمان اضافه می‌شود.