کانادا (سرمایه گذاری)

 

 

یکی از سریعترین روش های مهاجرت به کانادا اخذ اقامت کانادا از طریق ویزای استارت آپ (Start-up) است. در واقع کانادا به دنبال جذب کارآفرینانی است که پتانسیل راه اندازی شرکت های نوآور را داشته و می‌توانند ایجاد شغل نمایند.
اگر یک ایده خوب داشته باشید و بتوانید یکی از سازمان های معرفی شده توسط اداره مهاجرت را راضی به سرمایه گذاری در طرح خود کنید، ویزای استارتاپ به شما و خانواده شما تعلق خواهد گرفت که توسط آن ویزای اقامت دائم کانادا اعطا می شود.
همچنین می‌توانید مادامی که منتظر پاسخ پرونده اقامت دائم خود هستید، با مجوز کار ویزای استارت آپ به کانادا سفر کرده و به صورت موقت مشغول به کار شوید.

در این روش کارآفرینان ترغیب میشوند برنامه ویزای استارت آپ خود را با شرکت های کانادایی گسترش دهند. متقاضیان موفق با سازمان های بخش خصوصی کانادا همکاری می‌کنند و می‌توانند در زمینه راه اندازی و بازگشایی شرکت خود در کانادا و بودجه مورد نیاز، راهنمایی و مشاوره دریافت نمایند.

خوشبختانه اخذ اقامت دائم برای متقاضیان و خانواده ی آن ها مشروط به موفق بودن بیزینس یا کسب و کار مورد نظر نیست و حتی در صورت عدم موفقیت در بیزینس مورد نظر پس از ورود به کانادا خللی در اقامت دائم آنان ایجاد نخواهد .
دپارتمان تخصصی vis global این نوید را به متقاضیان میدهد که در صورت نداشتن ایده ای جهت راه اندازی برنامه استارتاپ در صورت حائز شرایط بودن شما را به تیم حرفه ای در زمینه تخصصتان لینک کرده و از این طریق برایتان اقامت دائم کانادا را دریافت کند.

شرایط دریافت ویزای استارت آپ کانادا

۱. شرط لازم برای این ویزا دانش زبان انگلیسی یا فرانسوی است (در همه زمینه های نوشتاری، گفتاری و شنیداری) که ملاک کسب نمره حداقل معادل CLB 5 می باشد.

۲. برخورداری از یک سرمایه اولیه

در واقع اگر قصد دریافت ویزای start up کانادا را دارید بهتر است که حدودا سرمایه اولیه (برای ۶ ماه) جهت گذران زندگی خود را داشته باشید.

۳. اثبات کسب و کار و جذب اعتماد یکی از سازمان ها مورد تایید اداره مهاجرت کانادا
متقاضیانی که طرح استارتاپ ندارند با کمک تیم vis global میتوانند موفق به ارائه این مدرک شوند