نیروی متخصص دیپلم

دولت آلمان در اواخل سال ۲۰۱۹ با توجه به نیاز کشور آلمان به نیروی کار حرفه ای، قوانین اخذ ویزای کار این کشور را ساده تر کرد. در حالی که تا پیش از این متقاضیان باید دارای حداقل مدرک لیسانس بودند، در قوانین جدید با مدرک کاردانی و یا ۲ سال آموزش فنی حرفه ای نیز می توان ویزای کار این کشور را دریافت کرد. البته برای ایرانیان امکان اخذ ویزای کار آلمان با مدرک فنی حرفه ای وجود ندارد و باید مدرک کاردانی معتبر ارائه دهند.

شرایط ویزای کار آلمان با مدرک دیپلم

اولین شرط مهاجرت کاری به آلمان داشتن حداقل مدرک دیپلم و تجربه کاری مرتبط با آن است. توجه کنید که مدرک تحصیلی دیپلم متقاضی باید از مدارک تحصیلی مورد تایید آلمان باشد.

در این روش، نیاز یا عدم نیاز به ارائه مدرک زبان جهت اخذ ویزای کار آلمان با دیپلم را کارفرما تعیین می کند.

اگر کارفرمای متقاضی مهاجرت کاری با مدرک دیپلم تایید کند که همکاری توافق شده نیازی به آشنایی با زبان ندارد، ارائه این مدرک الزامی نخواهد بود.

به عبارتی آنچه در اخذ ویزای کار آلمان با دیپلم اهمیت بسیاری دارد، جلب نظر کارفرماست. همچنین ارائه Certificate ها با اثبات تخصص، میتواند کمک شایانی به متقاضی جهت اخذ این ویزا کند.

حداقل و حداکثر سن برای درخواست ویزای کار در المان با مدرک دیپلم

قانونی به منظور تعیین بازه سنی مشخص برای مهاجرت کاری با مدرک دیپلم وجود ندارد. آنچه در کنار سن، بر اخذ ویزای کار آلمان با دیپلم تاثیر می گذارد سابقه شخصی، تخصص و سطح آشنایی با زبان های آلمانی و انگلیسی است.