پیوست

ویزا پیوست آلمان

همواره گفته ایم ویزا پیوست بهترین نوع ویزا مهاجرت می باشد زیرا فردی که پیوست میشود امکان استفاده از تمام حقوق شهروندان آلمانی یعنی حق کار و حق تحصیل رایگان را دارد.
کشور آلمان برای متاهلانی که از روش های مختلف مانند تحصیلی،کاری،سرمایه گذاری و … مهاجرت می کند با رعایت شرایط ویزای همراه آلمان ، ویزا پیوست صادر میکند که شامل همسر و فرزند زیر ۱۸ سال می باشد.
در واقع ویزای پیوست خانواده آلمان به فرد اجازه خواهد داد که در این کشور بتواند کار کند تا به اقامت آلمان برسد.

زمان اقدام برای ویزا پیوست

متقاضیان کار در آلمان پس از دریافت ویزای کار   و ارائه ۳ فیش حقوقی به اداره مهاجرت می توانند برای الحاق خانواده خود درخواست دهند.

پیوست به یک تبعه آلمانی

اگر شما همسر، پارتنر ثبت شده، فرزند زیر سن قانونی مجرد یک تبعه آلمانی یا پدر، مادر یا سرپرست قانونی یک تبعه زیر سن قانونی و مجرد آلمانی ( و نه تبعه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اتحادیه اروپا یا سوییس ) باشید، شما تا زمانیکه آن فردی که به واسطه رابطتان با وی ، می خواهید به او ملحق شوید، در آلمان زندگی می کند اجازه اقامت خواهید داشت. 

همچنین اگر مجوز ویزای اقامت خویشاوند شما،بعنوان یک دانشجو، کارمند یا یک فردی که خود-اشتغال است در آلمان تایید شده باشد، زمانیکه شما با یکدیگر ازدواج کرده یا پارتنر مدنی هم هستید، مادامی که سایر شرایط مورد نیاز برای ویزای همسر را داشته و قصد ماندن در آلمان را برای بیش از یک سال دارید، اجازه اقامت دارید.
اگر پس ازاینکه همسرتان مجوز اقامت را گرفت با هم ازدواج کردید، ممکن است نیاز باشد برای اپلای تا زمانیکه همسرتان اجازه اقامت دو ساله را اخذ نماید،صبر کنید.

 

شرایط ویزای همراه آلمان برای  کودکان:

 کودکان زیر ۱۶ سال می توانند بدون هیچ شرایطی زیر مجموعه والدین خود قرار بگیرند اما اگر کودک بین ۱۶ تا ۱۸ ساله باشد و ازدواج نکرده / طلاق گرفته یا بیوه باشد، باید به زبان آلمانی مسلط باشد یا بتواند به راحتی به آلمانی صحبت کند و با فرهنگ آلمانی عجین شده باشند  (که این وضعیت  توسط سفارت / کنسولگری آلمان مورد رسیدگی قرار می گیرد).